Đây là giá tham khảo về việc sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ráp máy lạnh không khí dân dụng trên thị trường khu vực TH.HCM. Bảng giá được dịch vụ FIX xây dựng căn cứ theo giá của các công ty chuyên nghiệp và các dịch vụ nhỏ lẻ